De oudergroep als ijkpunt

De oudergroep als ijkpunt   De moedergroep Jouw verhaal – Ons verhaal deelt eenmaal in de zes weken persoonlijke verhalen over het grootbrengen van een puber. Tijdens de laatste bijeenkomsten werd de groep openlijk gebruikt als ijkpunt. Het is een nieuw aspect in het groepsproces en in dit blog probeer ik te reconstrueren hoe dit Lees verder →

Wanneer ben je een gezin?

Wanneer ben je een gezin? Je leefsituatie een gezin noemen. Dat is niet voor iedere ouder vanzelfsprekend. Dit werd mij duidelijk tijdens de door mij georganiseerde eerste bijeenkomst : ‘ouders in gesprek over ouderschap’ waarin het thema ‘dit is mijn gezin’ centraal stond. Jezelf afmeten aan een standaardgezin maakt het ouders moeilijk om de eigen Lees verder →

Ouders werven voor een cursus

Ouders werven voor een cursus Vaak hoor ik de opmerking van docenten: ouders zijn niet betrokken want ze komen niet opdagen bij ouderavonden, cursussen en bijeenkomsten. Ik snap de frustratie als weinig ouders aanwezig zijn terwijl je iets moois of belangrijks voor hen hebt georganiseerd. Het idee dat ouders niet geïnteresseerd zijn, komt dan snel Lees verder →

Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg

Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg Ouderinitiatieven in de jeugdzorg zijn digitaal niet zichtbaar. Speelt het ontbreken van een vindplaats voor bondgenoten en een digitaal podium mee? De afgelopen week heb ik via internet geprobeerd een beeld te krijgen van ouderinitiatieven in de jeugdzorg. Het landschap van ouderinitiatieven is versnipperd en moeilijk in kaart te brengen Lees verder →

Ouderschap zit onder de huid

Ouderschap zit onder de huid   Ouderschap zit onder de huid. Vaak gebruik ik deze typering om de kwetsbaarheid van ouders te duiden. Ter illustratie plaats ik ouderschap in een reeks van gevoelige gespreksonderwerpen: geloof, politiek en seksualiteit. Het voelt altijd wat ongemakkelijk om via beeldspraak en vergelijkingen zoiets essentieels als de betekenis van ouderschap Lees verder →

Risicodenken zet ouders buitenspel

Risicodenken zet ouders buitenspel   Ouders voelen zich door de nadruk op risicofactoren gediskwalificeerd. Zij willen als mens worden gezien, niet als risico, aldus Marianne van der Laar van het LOC tijdens het tweede landelijke congres ouderschapskennis. In haar lezing: Samen met ouders: Met ouders beelden van ouders transformeren, belichtte zij het effect van het Lees verder →

Een werkrelatie opbouwen met ouders

Een werkrelatie opbouwen met ouders   Wat denken en voelen ouders als zij te maken krijgen met (alweer) een andere professional? Wim Goossens weet er als vader van een gehandicapte zoon van 24 alles van. Hij vertelde hierover in zijn lezing: Ouderschap vanuit een kras op het bestaan… tijdens het tweede landelijke congres ouderschapskennis. In Lees verder →

Deze steun hebben ouders nodig

Deze steun hebben ouders nodig   Je hebt hulpverleners waarmee je geduld moet hebben én hulpverleners die echt verder helpen, aldus ouders van het Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg. Ik schreef samen met hen de notitie: Deze steun heb ik nodig. Ouders over ‘goed’ ouderschap en gewenste steun. Uit eigen ervaring weten ouders die met de jeugdzorg Lees verder →

Ouders schakelen jongerencoach in

Ouders schakelen jongerencoach in   Mijn idee dat een jongerencoach vooral met hangjongeren op straat praat, klopt niet. Ouders zijn een onverwacht belangrijke doelgroep voor Jaco Hakkenberg, jongerencoach van Goeree-Overflakkee. Jaco motiveert moeilijk bereikbare jongeren om hulp te zoeken voor hun problemen. Ik interviewde hem omdat in 2012 minder jongeren  via hem hulpverlening vond. Jaco Lees verder →