Zorg voor jezelf volgens ouders

Zorg voor jezelf volgens ouders

Goed voor jezelf zorgen is volgens ouders belangrijk. Het is verweven met de eigen kracht want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet voor je kinderen zorgen. Zorg voor jezelf is daarom één van de vier thema’s van Het Ouderschapsspel. Afgelopen donderdag had ik met ouders een gesprek over dit onderwerp. Het was een inspirerende avond. Ik werd geroerd door de verhalen en verrast door de brede invulling die ouders geven aan: Zorg voor jezelf.

Ik zorg voor mezelf
Bij zorg voor jezelf ligt het voor de hand om te denken aan tijd hebben voor jezelf in de vorm van genieten en ontspanning. Zeker als je jonge kinderen hebt en een baan dan is even niks doen een luxe die je jezelf niet snel gunt. Plezierige activiteiten op de agenda houden zoals sporten of wandelen of naar het theater is door de gezinsdrukte niet langer vanzelfsprekend. Naast deze emotionele zorg werd ook het belang van praktische zaken genoemd zoals het op orde hebben van je huis en financiën.

Voor jezelf zorgen met betekenisvolle anderen
Tijdens het gesprek verbreedde de aandacht van hoe zorg ik voor mezelf, naar hoe kunnen andere bijdragen aan zorg voor mezelf. Genieten en plezierige activiteiten ondernemen hoef je niet alleen te doen. Van welke activiteiten die je met je kinderen of gezin onderneemt, geniet je? Hoe bewaak je jouw grenzen in de omgang met je kind? Welk gedrag sta je toe, waar ligt jouw grens? Hoe zorg je ervoor dat er naast ouderschap en werk ook tijd overblijft voor de partnerrelatie? Hoe kan je partner bijdragen aan wat belangrijk is voor jou?

Zoek steun bij het ontwikkelen van je carrière
Kinderen krijgen kan tot gevolg hebben dat de carrière in een wachtstand komt te staan. Op het thuisfront gebeurt zoveel dat rust en regelmaat op het werkfront fijn is. Maar deze rust moet niet overgaan in verveling want ook in hun werk willen ouders zich blijven ontwikkelen. Als de kinderen het huis uitgaan, wordt het onderwerp wat wil ik tot mijn pensioen doen belangrijk. Nadenken over de volgende stap; de juiste mensen die je met je meedenken om je heen organiseren. Ouders zien het als voorbeelden van zorg voor jezelf.

Samenvattend: Zorg voor jezelf heeft vele kanten. Tijd nemen voor reflectie en luisteren naar elkaars verhalen vonden de deelnemende ouders inspirerend.

Lees ook de blogs:

Ouders werven voor een cursus
Wanneer ben je een gezin?