Zes gesprek tips van ouders voor docenten

Zes gesprek tips van ouders voor docenten

“Het praten met ouders, dat vinden mijn teamleden lastig.” De laatste weken hoor ik dit vaak van mensen die op school of in de kinderopvang werken. Hetzelfde hoor ik van ouders, ook zij vinden het lastig om te praten met leerkrachten of pedagogisch medewerkers. Zulke gesprekken over het kind zijn lastig en dat zal ook zo blijven. Zij gaan over ‘het goede’ willen voor een kind terwijl je elkaar nodig hebt om dat ‘goede’ te realiseren. Het gaat over het definiëren van problemen en het verdelen van verantwoordelijkheden voor oplossingen. Een dergelijk gesprek kan makkelijker gaan en zelfs leuk worden als je oog krijgt voor je eigen last en die van de ouder. Hierbij geef ik zes tips die daarbij helpen.

Tip 1: Tien minuten, kan het meer of minder?
Een tienminutengesprek is te lang als het goed of lekker gaat met een kind. Ze zijn echter te kort als er zorgen zijn. Tip 1: Verminder je eigen last en die van de ouder en bedenk als organisatie hoe je omgaat met dit gegeven.

Tip 2: Waardeer de inzet van ouders
Een tienminutengesprek kost een ouder al snel een uur van zijn of haar tijd. Reken maar even na: naar school komen en weer terug naar huis, 10 minuten praten en soms 10 tot 20 minuten in de gang wachten omdat eerdere gesprekken zijn uitgelopen. Tip 2: Verminder je eigen last en die van de ouder en toon waardering voor de inzet voor het aanwezig zijn plus eventueel geduld voor het wachten.

Tip 3: Waar wilt u het over hebben?
Communiceren kan alleen als je een gedeelde agenda hebt, aldus een schooldirecteur die ik sprak. Tip nummer 3: verminder je eigen last en die van de ouder en vraag de ouder aan het begin van het gesprek : waar wilt u het over hebben?

Tip 4: Zeg welgemeend iets positiefs over het kind
“Ze heeft niets leuks gezegd over mijn kind. Ik weet ook wel dat mijn kind niet altijd even makkelijk te hanteren is, maar als moeder wil ik graag horen dat mijn kind leuk is.” Ik heb al diverse ouders dit horen zeggen terwijl ze stoom afbliezen na een gesprek over hun kind. Tip 4: verminder je eigen last en die van de ouder en vertel welgemeend iets positiefs over het kind.

Tip 5: Heb oog voor de ouderlijke zorg voor het kind
Ouders kijken niet alleen kritisch naar zichzelf, maar naar een ieder met wie zij het grootbrengen van hun kind delen. Vanuit zorg voor hun kind houden zij zicht op het doen en laten van docenten en pedagogisch medewerkers. Voor hun kind willen zij ‘het beste’. Dit zicht houden gebeurt ook tijdens het tienminutengesprek. Inderdaad: u als professional doet examen. De ouder wil namelijk weten dat zijn of haar kind bij u in goede handen is. En bent u toevallig een goede docent, dan kunt u een potje breken. Tip 5: Verminder je eigen last en die van de ouder en toon je vakman of vakvrouwschap tijdens het gesprek.

Tip 6: Houd zicht op de emoties van de ouders
Tot slot: ouders weten dat zij afhankelijk zijn van de inzet en de goede wil van docenten om hun doel te bereiken: namelijk dat hun kind iets leert op school en een fijne tijd heeft. Het gros van de ouders doet er dan ook veel aan om de werkrelatie met de docent goed te houden. Dit betekent dat de meeste ouders beleefd zullen zijn en hun emoties reguleren. Verdriet, woede, angst worden meestal niet getoond maar beïnvloeden wel de toon en het verloop van het gesprek.Tip 6: Verminder je last en die van de ouder: houd zicht op de emoties van de ouder en benoem die eventueel.

Lees ook de blogs:
Lastig die gesprekken met ouders
Waarom ouders betrekken bij school
Een werkrelatie opbouwen met ouders