Visie

“De krachten van gezinnen versterken is voor ouders een inspirerend beleidsconcept. Ik wil graag vanuit mijn kennis over zorg, zorgethiek en ouderschap bijdragen aan de inhoudelijke uitwerking van dit beleidsconcept. Mijn streven is dat de nadruk op de eigen kracht niet mag uitmonden in het uit het oog verliezen van de kwetsbaarheid van ouders en hun kinderen.” Margreth Hoek


Visie: zorginnovatie vanuit de zorgpraktijk
Het perspectief van de cliënt en de professional staat bij Bureau Hoek altijd centraal. Zij zijn immers de twee belangrijkste partijen in de zorgpraktijk. Bureau Hoek wil hun stemmen en logica’s introduceren in beleid en kennisontwikkeling waarin tot nu toe vooral bestuurlijke, professionele en economische logica’s de boventoon voeren. Bureau Hoek verricht kwalitatief onderzoek en ontwikkelt producten die vernieuwingen in de zorgpraktijk steunen via co-creatie met ouders, jongeren, ouderen en professionals. Het doel is tweeledig: mensen krijgen de zorg en steun die zij nodig hebben en zorgverleners kunnen vanuit hun hoofd en hart zorgvuldig handelen. Zo draagt het bureau bij aan de realisatie van menselijke zorgpraktijken.