Margreth Hoek

“Zorg voor mensen is de rode draad in mijn loopbaan.” Margreth Hoek 


Dr. Margreth Hoek, 
oprichter van Bureau Hoek, is een zorgmens en een verbeterdier. Zij is geïnteresseerd in directe zorgrelaties: waarom zorgen mensen voor elkaar en wat is nodig om deze zorg goed te laten verlopen? Daarnaast heeft zij oog voor witte vlekken of taboes: zaken waarover men het niet heeft maar die er wel toe doen en waarvoor het belangrijk is dat er een visie wordt ontwikkeld. Margreth Hoek stimuleert als onderzoeker en ontwikkelaar ‘zorginnovaties vanuit het hart’.

Kennis van praktijk én theorie
Margreth Hoek werkte als activiteitenbegeleidster, studeerde economie en raakte geïnspireerd door de zorgethiek. Zij promoveerde op het maken van een zorgethische analyse van het Nederlandse gezinsbeleid en verrijkte het beleidsdebat opvoedondersteuning met een innovatief beleidsverhaal over ouders en ouderschapsondersteuning. Als medewerker van JSO verrichte zij praktijkgericht beleidsonderzoek in het werkveld jeugd en schreef de theoretische onderbouwing voor opvoedondersteuning bij vaders. Als projectleider bij het Nederlands Jeugdinstituut en als redacteur bij het tijdschrift Ouderschapskennis ontwikkelde zij zich tot een expert ouderschap.

Ruimte voor innovatie
Margreth Hoek is een creatieve onderzoeker: zij is goed in het zoeken en ordenen van informatie, heeft oog voor leemtes en taboes, en legt creatieve verbindingen tussen praktijk, beleid en theorie. Zij kan dit bewerken tot een helder verhaal. Inspiratie vindt zij tijdens het praten met mensen over wat zij wensen, wat zij doen en wat zij willen bereiken. Deze praktijkkennis verbindt zij met theoretische concepten; dit helpt om zorgpraktijken beter te begrijpen en inspireert tot een ander perspectief. Zo ontstaat er ruimte voor innovatie.

Resultaatgericht werken
Margreth Hoek kan werkprocessen structureren, een onderzoeksopzet bedenken die leidt tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag en projectplannen opstellen waardoor het gewenste resultaat wordt bereikt.

Kennisdeling
Margreth Hoek stimuleert kennisdeling door het schrijven van artikelen en blogs, het geven van lezingen en workshops, en organiseren van congressen.