Weerbaarheidscursus voor ouders

Weerbaarheidscursus voor ouders

 

‘Verslavingsproblemen van je kind, daarover praten ouders niet. Ouders voelen zich schuldig of schamen zich ’, aldus Corrie Dupon ervaringsdeskundige en als vrijwilliger actief bij Moedige Moeders Goeree-Overflakkee. Ouders zien de verslaving van hun kind als ouderlijk falen, maar het is volgens Dupon een maatschappelijk probleem. ‘Ouders kunnen er niets aan doen want het gebruik van drugs of alcohol gebeurt buiten hun zicht. En de weed van tegenwoordig is niet te vergelijken met die van twintig jaar geleden, het is echt ander spul.’

Ouderlijk zwijgen doorbreken
Moedige Moeders Goeree-Overflakkee is geïnspireerd door het gelijknamige initiatief in Volendam en wil het ouderlijk zwijgen doorbreken: er zijn veel ouders die worstelen met de verslaving van hun kind. Moedige Moeders staat op braderieën, organiseert brede thema-avonden waarin verslaving niet het hoofdthema is, maar wel aan bod komt. Zo komt tijdens een avond over het puberbrein verslaving zijdelings ter sprake. Verder bieden ervaringsdeskundigen telefonische hulp, een inloopspreekuur en een weerbaarheidscursus.

Schuldgevoel maakt ouders kwetsbaar
Ouders weerbaarder maken en helpen bij het vinden van hulp voor de jongere is broodnodig. Tijdens zeven avonden wordt gesproken over: communicatie, in liefde loslaten, mede afhankelijkheid, opvoeden en ouderschap, grenzen stellen, manipulatie, afwijzing en verslavende middelen. Het valt niet mee: leven naast je verslaafde kind. Schuld- en schaamtegevoelens maken ouders kwetsbaar en gevoelig voor manipulatie door het kind. Corrie weet er alles van: ‘kinderen zijn zo geraffineerd in het bespelen van je schuldgevoel en ze doen dat alleen maar om geld te krijgen voor hun verslaving’.