Wat kan je met Het Ouderschapsspel?

Wat kan je met Het Ouderschapsspel?

Regelmatig is mij de vraag gesteld: wat is het doel van Het Ouderschapsspel? Welnu, dat is in de eerste plaats het stimuleren van het gesprek over ouderschap. In mijn omgeving zag ik vooral ouders die over hun kinderen praten en maar weinig over hun ouderschap. Het Ouderschapsspel verandert dit en draagt bij aan de persoonlijke groei van ouders. Dat was aanvankelijk mijn doelstelling: het bevorderen van de persoonlijke groei van ouders, omdat ouderschap zo’n belangrijk identiteit is. Nu het spel te koop is, blijkt dat er nog meer mogelijkheden zijn. Mensen willen het gebruiken als kennismakingsspel dat groepsvorming bevordert, als instrument waarmee studenten leren praten met ouders en als inspiratiebron voor individuele gesprekken met ouders.

Persoonlijke groei van ouders

Na de pilot met Het Ouderschapsspel weet ik dat we als ouders niet alleen weinig over ons ouderschap praten maar ook selectief over onze kinderen. We delen vooral de verhalen ter vermaak waarin onze kinderen succes hebben en soms ook verhalen over hoe we als ouders blunderen en het toch nog goed is gekomen. Waarheidsverhalen waarin we onze onzekerheden tonen, bewaren we voor veilige situaties zoals tijdens het spelen van Het Ouderschapsspel. In deze waarheidsverhalen vinden ouders herkenning, erkenning, en inspiratie voor het ontwikkelen van alternatieve verhalen die uitgaan van hun ervaringen. Zo draagt Het Ouderschapsspel bij aan de persoonlijke groei van ouders.

Kennismaking en groepsvorming van ouders stimuleren

Basisscholen kopen regelmatig het spel voor de ouderkamer. Ook wordt het ingezet bij diverse wijkacademies Opvoeden. De doelen zijn: ouders met elkaar kennis laten maken, contacten buiten vertrouwde groepen stimuleren en een groep vormen die actief wil zijn binnen de school of wijk. Het zijn niet alleen oudercontactmedewerkers die Het Ouderschapsspel willen spelen. Ook ouders die actief zijn in de MR of bij wijkacademies willen deze groepsgesprekken begeleiden op de school van hun kind.

Studenten in gesprek met ouders

Ook vanuit diverse hogescholen is er interesse voor het spel. Wat ik hoor is dat docenten mogelijkheden zien. Hun ervaring is dat studenten die veelal zelf nog geen ouder zijn het moeilijk vinden om met ouders te praten. Het Ouderschapsspel biedt hen een veilige setting om kennis te maken met de verhalen van ouders: wat zij belangrijk vinden, waar zij trots op zijn en bij wie ouders hun verhaal kunnen vertellen en steun vinden.

Individuele gesprekken met ouders

Verder zijn er de ouderbegeleiders en medewerkers in wijkteams die het spel gebruiken tijdens individuele gesprekken met ouders. Ik denk dat de ouders die de vragen voor Het Ouderschapspel hebben bedacht hiermee bijzonder blij zijn. Zij bedachten vragen die bureau Jeugdzorg niet aan hen hadden gesteld, maar die zij wel belangrijk vonden. Het zijn vragen waarmee ouders weer zicht krijgen op hun kind, hun gezin, hun ouderschap en, niet in de laatste plaats, de zorg voor zichzelf. Het zijn vragen die ouders in hun kracht zetten.

Lees ook:

Waarheidsverhalen van ouders
Best lastig praten over je kind

Ouderschap is een ontdekkingsreis
Zorg voor jezelf volgens ouders
Wanneer ben je een gezin?
Ouders werven voor een cursus