Waarom ouders betrekken bij school?

Waarom ouders betrekken bij school?

Ouders betrekken bij school heeft meestal tot doel de schoolcarrière van het kind te bevorderen. Er zijn echter nog twee andere doelen denkbaar. Oog hebben voor deze drie doelstellingen en daar beleid op ontwikkelen zorgt voor een school waar ouders en docenten elkaar kunnen steunen. En natuurlijk is dat ook in het belang van het kind.

Ontwikkeling van het kind stimuleren

Voorkomen van schooluitval en het stimuleren van de schoolcarrière is een belangrijk doel van het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Deze betrokkenheid vindt grotendeels thuis plaats, maar een goede relatie tussen docent en ouder kan beiden helpen als de schoolresultaten van een kind zich niet volgens verwachting ontwikkelen. Voor het ontstaan van een goede relatie is kennis van het ouderperspectief bij docenten handig.

Groeiproces van ouders stimuleren

Contact met lotgenoten is belangrijk voor ouders. Ouders kunnen onderling op het schoolplein stoom afblazen, de ontwikkeling hun kinderen vergelijken, twijfels en vragen bespreken en advies vragen bij alle huis, tuin en keukenvragen die horen bij een kind grootbrengen. Ouders vinden bij elkaar herkenning, erkenning en krijgen soms een advies waarmee ze daadwerkelijk iets kunnen. Helaas valt dit netwerk na de basisschool weg. Scholen in het voortgezet onderwijs zouden netwerken van ouders kunnen stimuleren zodat ouders niet alleen met de mentor maar ook met elkaar kunnen sparren over: “Wat moet ik aan met mijn kind?”

De kwaliteit van scholen verbeteren

Ouders hebben veel talenten waar scholen gebruik van zouden kunnen maken om een gezamenlijk doel te bereiken: de kwaliteit van de opleiding vergroten. Je kunt daarbij denken aan hand- en spandiensten van ouders, maar ook om betrokkenheid bij de ouder- of de medezeggenschapsraad of meewerken aan het verrijken van het schoolprogramma.

Zie ook de blogs:
Ouderschapsgroei: rondlopen in cirkels
Ouderparticipatie op school via linked-in
Opvoedvragen een teken van onzekerheid?
Lastig die gesprekken met ouders