Strijd over het huiswerk

Strijd over het huiswerk   De tweede bijeenkomst van de ouderintervisie gaat over huiswerkverwikkelingen met het kind. Uitwisseling van ervaringen tussen ouders biedt herkenning, erkenning en inspiratie. Daarom zette ik ouderintervisie op voor moeders met een puber die de contacten op het schoolplein misten. Het kletsen over hoe het met jou gaat, met je kind, Lees verder →

Gezamenlijk opvoeden, makkelijker gezegd dan gedaan

Gezamenlijk opvoeden, makkelijker gezegd dan gedaan In zijn essay Ouders in meervoud in de Groene Amsterdammer houdt Paul Verhaeghe een pleidooi voor gezamenlijk opvoeden. Hij beschrijft ouders als ‘een doorgeefluik voor wat gangbaar is’. “Ouders dienen hun kinderen binnen te voeren in de verwachtingen, de gewoontes en de verplichtingen van de familie, de sociale klasse Lees verder →

Onderhandelingen tussen ouder en kind

Onderhandelingen tussen ouder en kind “Mama, ik kan dit zelf.” Elke ouder kent deze openingszet waarmee een kind aangeeft dat het groter wordt en meer vrijheid eist. Ongehoorzaamheiddialoogjes noemt Alice van der Pas dit onderhandelingsproces tussen ouder en kind. Ik ben gecharmeerd van deze term omdat het zichtbaar maakt dat een kind groot brengen een Lees verder →

Wanneer ben je een gezin?

Wanneer ben je een gezin? Je leefsituatie een gezin noemen. Dat is niet voor iedere ouder vanzelfsprekend. Dit werd mij duidelijk tijdens de door mij georganiseerde eerste bijeenkomst : ‘ouders in gesprek over ouderschap’ waarin het thema ‘dit is mijn gezin’ centraal stond. Jezelf afmeten aan een standaardgezin maakt het ouders moeilijk om de eigen Lees verder →

Ouders werven voor een cursus

Ouders werven voor een cursus Vaak hoor ik de opmerking van docenten: ouders zijn niet betrokken want ze komen niet opdagen bij ouderavonden, cursussen en bijeenkomsten. Ik snap de frustratie als weinig ouders aanwezig zijn terwijl je iets moois of belangrijks voor hen hebt georganiseerd. Het idee dat ouders niet geïnteresseerd zijn, komt dan snel Lees verder →

Een goede ouder zijn

Een goede ouder zijn Een goede ouder zijn, is het doel van diverse ouderschapsverhalen die ik heb getraceerd in een interview met een moeder over haar ouderschap. Een deel van haar opvoeddoelen is verweven met de sociale erfenis van haar zelf en haar partner. Haar kind moet het beter krijgen dan zij of haar partner. Lees verder →

Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg

Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg Ouderinitiatieven in de jeugdzorg zijn digitaal niet zichtbaar. Speelt het ontbreken van een vindplaats voor bondgenoten en een digitaal podium mee? De afgelopen week heb ik via internet geprobeerd een beeld te krijgen van ouderinitiatieven in de jeugdzorg. Het landschap van ouderinitiatieven is versnipperd en moeilijk in kaart te brengen Lees verder →

Lastig die gesprekken met ouders

Lastig die gesprekken met ouders   Professionals vinden het praten met ouders lastig. Dit bleek wederom tijdens een gesprek met een bevriende moeder over de beroepskeuze van haar dochter: “Ze wil graag kinderarts worden, maar vindt die ouders zo lastig”. Tijdens mijn werkzaamheden hoor ik regelmatig van professionals die met kinderen werken dat de gesprekken Lees verder →

Risicodenken zet ouders buitenspel

Risicodenken zet ouders buitenspel   Ouders voelen zich door de nadruk op risicofactoren gediskwalificeerd. Zij willen als mens worden gezien, niet als risico, aldus Marianne van der Laar van het LOC tijdens het tweede landelijke congres ouderschapskennis. In haar lezing: Samen met ouders: Met ouders beelden van ouders transformeren, belichtte zij het effect van het Lees verder →

Een werkrelatie opbouwen met ouders

Een werkrelatie opbouwen met ouders   Wat denken en voelen ouders als zij te maken krijgen met (alweer) een andere professional? Wim Goossens weet er als vader van een gehandicapte zoon van 24 alles van. Hij vertelde hierover in zijn lezing: Ouderschap vanuit een kras op het bestaan… tijdens het tweede landelijke congres ouderschapskennis. In Lees verder →

Ouderschap als eyeopener voor professionals

Ouderschap als eyeopener voor professionals   ‘Toen ik nog geen moeder was, dacht ik ouders wel te begrijpen.’ Dit schreef een opvoedondersteuner tijdens een discussie van de LinkedIn groep van het Nederlands Jeugdinstituut waarin professionals verkenden hoe ouderschap en professionele kennis elkaar beïnvloeden. Ik analyseerde deze discussie en schrijf een artikel voor het Tijdschrift Ouderschapskennis. Lees verder →

Ideaalbeelden voeden schuldgevoel ouders

Ideaalbeelden voeden schuldgevoel ouders   Schuldgevoelens, welke ouder kent ze niet? Het past bij onze samenleving waarin veel ideaalbeelden van moeders en vaders rondzingen. Dit maakte Sabine Vermeire duidelijk (werkzaam bij de interactieacademie in Antwerpen) tijdens de workshop ‘Van schuldgevoel naar zicht op eigen kracht en betrokkenheid’. Deze workshop werd gehouden tijdens het Landelijke Congres Lees verder →

Ouders in de greep van schuldgevoel

Ouders in de greep van schuldgevoel In de greep zijn van een schuldgevoel is eenzaam en vooral hard werken voor ouders, dit werd mij duidelijk tijdens de workshop: Van schuldgevoel naar zicht op eigen kracht en betrokkenheid die Sabine Vermeire, gaf tijdens het Landelijke Congres Ouderschapskennis: Ouders eerst! Ouders zoeken één oorzaak Sabine werkt bij Lees verder →

Weerbaarheidscursus voor ouders

Weerbaarheidscursus voor ouders   ‘Verslavingsproblemen van je kind, daarover praten ouders niet. Ouders voelen zich schuldig of schamen zich ’, aldus Corrie Dupon ervaringsdeskundige en als vrijwilliger actief bij Moedige Moeders Goeree-Overflakkee. Ouders zien de verslaving van hun kind als ouderlijk falen, maar het is volgens Dupon een maatschappelijk probleem. ‘Ouders kunnen er niets aan Lees verder →

Deze steun hebben ouders nodig

Deze steun hebben ouders nodig   Je hebt hulpverleners waarmee je geduld moet hebben én hulpverleners die echt verder helpen, aldus ouders van het Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg. Ik schreef samen met hen de notitie: Deze steun heb ik nodig. Ouders over ‘goed’ ouderschap en gewenste steun. Uit eigen ervaring weten ouders die met de jeugdzorg Lees verder →

Ouders schakelen jongerencoach in

Ouders schakelen jongerencoach in   Mijn idee dat een jongerencoach vooral met hangjongeren op straat praat, klopt niet. Ouders zijn een onverwacht belangrijke doelgroep voor Jaco Hakkenberg, jongerencoach van Goeree-Overflakkee. Jaco motiveert moeilijk bereikbare jongeren om hulp te zoeken voor hun problemen. Ik interviewde hem omdat in 2012 minder jongeren  via hem hulpverlening vond. Jaco Lees verder →