Strijd over het huiswerk

Strijd over het huiswerk

 

De tweede bijeenkomst van de ouderintervisie gaat over huiswerkverwikkelingen met het kind. Uitwisseling van ervaringen tussen ouders biedt herkenning, erkenning en inspiratie. Daarom zette ik ouderintervisie op voor moeders met een puber die de contacten op het schoolplein misten. Het kletsen over hoe het met jou gaat, met je kind, je werk, maar vooral de uitwisselingen over hoe het je als moeder vergaat. Het doel van de intervisie is steun en inspiratie bij elkaar vinden want het is af en toe best lastig; een beginnende puber.

Het delen van ervaringen
Je kind begeleiden bij het huiswerk en terecht komen in een strijd is een herkenbare situatie voor alle moeders. Na het verkennen van de situatie en de vraag, vertelt elke moeder over haar eigen ervaringen. Eén moeder heeft het over haar huiswerkverwarring. Haar dochter zit op een Montessorischool en moet zelf haar planningen maken. De moeder vond dat maar wat verwarrend tot bleek dat haar dochter het prima deed. Haar cijfers waren goed, waarmee een strijd begon want moeder wilde dat ze doorstroomde naar de tweede klas havo. Ze heeft leren loslaten. Een ander praat over haar zoon die gamen leuker vindt dan huiswerk maken en onvoldoendes begon te halen. Na een moeizame zoektocht is er een afspraak die voor beide partijen werkt. Weer een andere moeder probeert haar dochter af te remmen in het huiswerk maken: zij is perfectionistisch en zou wat meer mogen genieten van andere dingen.

Meer betrokken dan onze ouders
Een terugblik op de eigen jeugd en de aanpak van de eigen ouders is een belangrijk aspect van de avond. De constatering dat wij ons meer met de schoolperikelen bemoeien dan onze ouders, roept verwondering op. Waarom doen we dat en zou het niet wat minder kunnen? Wat zou er gebeuren als we zouden loslaten? Wat is onze angst? Durven we onze kinderen te vertrouwen? Ook de rol van school komt aan bod en grote verschillen komen boven tafel. Sommige moeders hebben toegang tot de digitale gegevens van hun kind: de roosters, cijfers, en verzuim. Een ander reageert verbaasd: de school van haar kind vindt dit iets tussen ouder en kind. Tijdens een ouderavond bleek dat meer dan de helft van de ouders geen toegang had. Deze moeder krijgt haar informatie over dalende cijfers via rondzwervende proefwerkblaadjes.

Wat neem je mee
Elk kind en (school)situatie blijkt anders en de verhalen worden niet verteld met de intentie om een kant en klare oplossing, tip of advies te geven. Wel wordt in elk verhaal het persoonlijke zoekproces zichtbaar en belangrijke ontdekkingen en inzichten gedeeld. De vraag is wat je als ouder kunt met al die verschillende verhalen. Aan het eind van de avond noemt de moeder die de casus inbracht drie dingen die haar aanspreken en wil gaan uitproberen. Het is een mooie oogst van een gezellige en leerzame avond.