Andere publicaties

Andere publicaties
Margreth Hoek publiceert regelmatig onderzoeksrapporten of artikelen in boeken of tijdschriften.

Beslissen en verwijzen. Een onderzoek naar de verwijzingspraktijk van Bureau Jeugdzorg naar Horizon.Publicatie van JSO, december 2013.

Werkwijze jongerencoach op Goeree Overflakkee, Publicatie van JSO in opdracht van gemeente Goeree Overflakkee, juni 2013.

Eindrapport Informele zorg door georganiseerde vrijwilligers in Pijnacker-Nootdorp. Publicatie van JSO in opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp, april 2013.

Deze steun heb ik nodig. Ouders over ‘goed’ ouderschap en gewenste steun. LOC/LCFJ, 2013.

Je staat er alleen voor! Ouder zijn van een kind met een beperking. Vroeg, Vakblad voor vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen, jaargang 30 (1), pp. 18-19.

Parenting as Craftsmanship. Moving between an Awareness of Being Responsible and ‘Good Parent’-Experiences. in:Good Work: The Ethics of Craftsmanship, H. Kunneman (ed.),  Humanistics University Press, Amsterdam 2012, pp. 39-50. (SWP)

Buffers van ouderschap versterken. in: Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. H. Jumelet en J. Wenink (red), Amsterdam: SWP, 2012 pp. 225-233. (SWP)

Opvoednetwerken versterken het leerproces van ouders. Een alternatief beleidsverhaal over ouders steunen. Tijdschrift voor Genderstudies, 2007 (3) pp. 36-48.

Eergerelateerd geweld, veiligheid en zorg voor jongeren en kinderen. Jeugdzorg Haaglanden en een protocol rond eergerelateerd geweld. Publicatie van JSO in opdracht van Stadsgewest Haaglanden, november 2007.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt, Publicatie van JSO in opdracht van provincie Zuid-Holland, september 2007.

Notitie Kies een school in de buurt. Een schoolpopulatie mengen vraagt commitment van drie partijen, Publicatie van JSO in opdracht van Stadsdeel de Baarsjes, juni 2007.

Zo werken ouderbegeleiders met ouders en Het programma OUDERS van tegendraadse jeugd binnen de jeugdreclassering in: Handreiking Ouderbegeleiding bij Jeugdreclassering in Zuid-Holland, Publicatie van JSO in opdracht van provincie Zuid-Holland, januari 2007.