Publicaties

Publicaties Margreth Hoek
Dr. Margreth Hoek publiceert regelmatig in landelijke en internationale media, maar vooral in relevante vakbladen als het tijdschrift Ouderschapskennis. Sinds augustus 2007 maakt ze deel uit van de redactie. In 2008 verscheen haar proefschrift Ontheemd Ouderschap waarmee het fundament van haar gedachtegoed en latere werkzaamheden werd gelegd. Haar proefschrift is een pleidooi om in het Jeugdbeleid ook oog te hebben voor ouders door hen te steunen in hun groeiproces als ouder en opvoeder. In haar recente publicaties werkt zij uit hoe een CJG de krachten van ouders kan versterken.