Kleurrijke scholen

Ouderbetrokkenheid
Corantijn een buurtschool voor iedereen. In 2005 nam Margreth Hoek het initiatief om een lobby te beginnen voor de Corantijnschool in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. De doelstelling was een zwarte school te transformeren naar een kleurrijke buurtschool voor alle buurtkinderen. In samenwerking met ouders, school, schoolbestuur en stadsdeelbestuur is de doelstelling bereikt: in 2013 verwelkomde de directeur de tweehonderdste leerling en de leerling-populatie is een afspiegeling van de buurt. Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid.

Stichting kleurrijke scholen
Margreth Hoek werd één van de initiatiefneemster van Stichting kleurrijke scholen en forumlid bij lokale en landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp. Daarnaast hield zij zich bezig met de organisatie van de discussiebijeenkomst van ouders met de heer Cohen, burgemeester van de stad Amsterdam, 29 juni 2007. En met de discussiebijeenkomst met de heer Aboutaleb, wethouder van de stad Amsterdam, 9 november 2005. Zij onderhield tijdens het gehele project contacten met schrijvende pers, radio en televisie, schoolbestuur, stadsdeelbestuur en beleidsmakers.