Methodiek Pretty Woman

Methodiek Pretty Woman
De Methodiek Pretty Woman. Hulpverlening bij relaties en seksualiteit is in co-creatie met het team van Pretty Woman geschreven.

Pretty Woman is een samenwerkingsproject van Stichting Stade en De Rading. De medewerksters van Pretty Woman bieden allen voorlichting, individuele- en groepshulpverlening aan meiden en jonge vrouwen tussen de 12 en 23 jaar. Meiden kunnen terecht met vragen over volwassen worden, seksualiteit, risicovolle contacten (o.a. loverboys) en misbruikrelaties. Zo wil Pretty Woman voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen en ondersteuning bieden om het patroon te doorbreken, dat de misbruikrelaties in stand houdt.

De individuele en groepsbegeleiding is in deze methodiek vastgelegd en voorzien van een theoretische onderbouwing. In de methodiek staan de volgende vier inhoudelijke pijlers centraal: identiteit versterken, relaties & intimiteit, seksualiteit en traumaverwerking.