Lezingen over ouderschap

Lezingen over ouderschap
Margreth Hoek verzorgt lezingen en voordrachten over ouders en ouderschap tijdens congressen en studiedagen voor studenten, beleidsmedewerkers, wetenschappers en professionals die met ouders werken.

 • De kracht van ouders versterken in een CJG, Mini-symposium: Versterken van de eigen kracht van ouders, hoe doe ik dat?, 23 september 2013, CJG Schagen, Schagen.
 • Craftmanship of being a parent, Moving between an awareness of being responsible and ‘good parent’-experiences.  International conference: Good Work: the ethics of craftmanship, 17 oktober 2012, Universiteit van Humanistiek, Utrecht.
 • Beleving van ouderschap. Conferentie Hedendaags Ouderschap, 18-19 februari 2012, Sociaal Wetenschappelijke Raad, Leusden.
 • Spreken over ouders: Manoeuvreren tussen betrokkenheid en terughoudendheid. Benoeming van lector Goos Cardol, Lectoraat Opvoeden in het publieke domein, 26 januari 2012, Hogeschool Zuyd, Sittard.
 • Inventational ouderbegeleiding, 8 juni 2010, Hogeschool Zuyd, Sittard.
 • Gastcollege gezin, Universiteit van Amsterdam, 16 maart 2010.
 • Ontheemd ouderschap, meer aandacht voor ouders, Gezinsbeleid in 2008 en de opvoedingsondersteuning, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, 13 mei 2009, Brussel.
 • Ouderbegeleiding in een keurslijf van blaamvrij denken, Presentatie van HMO 6 De interventiefase van Alice van der Pas, 9 december 2008, Den Haag.
 • Ouders in zicht, Masteropleiding Jeugdzorg Hogeschool Leiden, Hulp bij opvoeden en groeien, 23 september 2008, Leiden.
 • Gelijke kansen op een goede opvoeding. Gekleurde opvoeding als politieke zorg. Derde landelijke congres Vrouwenstudies “Multiculturalisme & Feminisme”, 5 oktober 2001, Amsterdam.
 • Opvoeding als politieke zorg. Vrijheid van ouders versus de kwaliteit van ouderlijke zorg, Conferentie politiek en zorg, 14-15 juni 2001, Eindhoven.
 • Family Politics and the Ethics of Care. On the normative dimension of Dutch family policies. SISWO studiedag vrouwenstudies, 26 januari 2001 te Amsterdam.