Gezinsdossiers

Gezinsdossiers met kennis over ouderschap en opvoeden
Margreth Hoek ontwikkelde zeventien gezinsdossiers met kennis over ouderschap en opvoeden voor professionals. Dit deed zij s
amen met een team van vier personen toen zij als projectleider bij het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut werkte. De zeventien gezinsdossiers gaan over uiteenlopende gezinssituaties en geven informatie over gezinsleven, cijfers en trends, beleid en interventies. Zo vertalen de goedbezochte dossiers kennis over ouderschap, gezin en opvoeding naar de praktijk van beleidsmakers en beroepskrachten. De gezinsdossiers waren onderdeel van de de toenmalige website: De gezinswijzer. Van de zeventien dossiers staan er drie dossiers online op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

 • Geboorte
 • Overlijden ouder
 • Overlijden kind
 • Pleeggezin
 • Adoptiegezin
 • Scheiding
 • Eenoudergezin
 • Gezinnen
 • Migrantengezin
 • Partnergeweld
 • Samengesteld gezin
 • Verstandelijk beperkte ouder
 • Armoede in gezinnen
 • Jonge ouders
 • Langdurig zieke ouders
 • Werkende ouders
 • Gezinsvriendelijke wijken