Congressen

Congressen
Als projectleider van de Gezinswijzer en als redacteur van het tijdschrift Ouderschapskennis heeft Margreth Hoek in samenwerking met verschillende partijen congressen georganiseerd.

Lastig die ouders… op zoek naar verbinding
Woensdag 15 april 2015, Landelijk Congres Ouderschapskennis, Aristo Amsterdam.
“Ouders zijn moeilijk te bereiken en als je ze hebt bereikt luisteren ze niet, zijn ze niet geïnteresseerd of werken ze niet mee. Lastig die ouders…” Je hoort het professionals vaak zeggen en waarschijnlijk denk je het zelf ook wel eens. Maar als organisatie of professional moet je kunnen samenwerken met ouders, ook die je lastige vindt. De relatie tussen ouder en professional is een factor van betekenis in het behalen van resultaten. Hoe je verbinding kunt maken met ouders, ook als het lastig is, daarover gaat het 3e Landelijk Congres Ouderschapskennis.
www.ouderschapscongres.nl

Praten met ouders
16 april 2014, Landelijk congres Ouderschapskennis, Spant! Bussum.
Ouders krijgen nog te weinig de plaats die zij zouden moeten hebben in de zorg om hun kind. Te vaak wordt voor of over de hoofden van ouders beslist. Er is nauwelijks ruimte voor hen om aan het woord te komen over hun zorgen rond hun kind en wat zij als ouder willen, kunnen en vinden. Het is belangrijk om ouders te laten meepraten, meedenken en meebeslissen in de zorg voor hun kind; dit draagt bij aan langetermijnoplossingen. Hoe realiseer je dat in het hulptraject, maar ook in het opzetten van beleid en de ontwikkeling van methodieken.

Ouders Eerst!
14 mei 2013, Landelijk congres Ouderschapskennis, Spant! Bussum.
Ouders krijgen nog te weinig de plaats die zij zouden moeten hebben in de zorg om hun kind. Te vaak wordt voor of over de hoofden van ouders beslist. Er is nauwelijks ruimte voor hen om aan het woord te komen over hun zorgen rond hun kind en wat zij als ouder willen, kunnen en vinden. Het is belangrijk om ouders te laten meepraten, meedenken en meebeslissen in de zorg voor hun kind; dit draagt bij aan langetermijnoplossingen. Hoe realiseer je dat in het hulptraject, maar ook in het opzetten van beleid en de ontwikkeling van methodieken?

Samengesteld Gezin: Anders dan gewoon
8 november 2011, Driebergen-Zeist, de Gezinswijzer van het Nederlands Jeugdinstituut i.s.m. Congresso.
Bijna één op de tien gezinnen is een zogeheten samengesteld gezin. Hierbij heeft minstens één van de ouders kinderen uit een ander huwelijk of eerdere relatie. Leven in een samengesteld gezin is anders dan gewoon en complexer omdat ieder een ander verleden heeft. Van beroepskrachten vraagt het specifieke kennis en kunde om met deze gezinnen te werken.

Studiemiddag ouderschap en ouderbegeleiding  
27 januari 2011, Hogeschool Leiden, de Gezinswijzer van het Nederlands Jeugdinstituut i.s.m. dr. Katie Lee Weille, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding, Hogeschool Leiden en Tijdschrift Ouderschapskennis.
Het begrip ‘gewoon ouderschap’ is het uitgangspunt van deze studiedag. Van alle volwassenen is 80 procent ouder, en in geen hoedanigheid is men zo kwetsbaar. Ouderschap is de meest ingrijpende psychologische ontwikkeling die we meemaken na de kindertijd. Het is een levensfase die nooit overgaat, ook niet wanneer de opvoeding ‘klaar’ is. Wat weten we van deze ontwikkeling, en wat maakt verdere onderzoek hierover noodzakelijk?

Gezinsparlement ‘Werkende ouders’  
24 november 2010, Den Haag, Nederlands Jeugdinstituut i.s.m. E-Quality.
E-Quality en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) organiseerden een Gezinsparlement over de combinatie van werk en ouderschap. In tafelgesprekken bespraken werkende ouders hun wensen met beleidsmakers en werkgevers. Het resultaat was een reeks concrete aanbevelingen voor de overheid en de werkgevers.