Pijnlijk, luisteren naar jouw ‘opvoedsucces’

Pijnlijk, luisteren naar jouw ‘opvoedsucces’

 

“Ik weet niet of ik wel doorga met deze moedergroep. Het is pijnlijk om verhalen te horen over kinderen die wel boeken lezen, die wel kunnen leren. Mijn dochter zit op het speciaal onderwijs en kan dat niet,” aldus een moeder tijdens onze halfjaarlijkse evaluatie. Zij vindt de bijeenkomsten van onze moedergroep warm en leerzaam, en we zijn topvrouwen, maar het is ook pijnlijk. Zij is niet de enige die deze stap overweegt. Een andere moeder heeft mij vooraf verteld dat zij de bijeenkomsten pijnlijk vindt omdat het bij haar thuis momenteel helemaal niet lekker loopt. In dit blog vertel ik hoe deze moeders besluiten toch bij de groep te blijven.

Een verhaal heeft een welwillende luisteraar nodig

Deze moeders maken mij duidelijk dat het luisteren naar ouderschapsverhalen pijnlijk kan zijn. Tot nu toe had ik eigenlijk vooral oog voor de verteller. Hun perspectief staat centraal in twee blogs die ik eerder schreef: Best lastig praten over je kind en Waarheidsverhalen van ouders. Maar naast een verteller is ook een welwillende luisteraar nodig voor de ontwikkeling van ouderschapsverhalen. Ouders vertellen meestal succesverhalen, maar het luisteren daarnaar kan dus pijnlijk zijn als het thuis niet lekker gaat of als je kind afwijkt van de groepsnorm. En wel zo pijnlijk dat moeders zich willen terugtrekken uit een groep die zij ook als warm en veilig ervaren.

Ik wil niet de enige zijn

Al pratend wordt duidelijk dat de inbreng van deze moeders wordt gewaardeerd en dat we een steun voor elkaar willen zijn juist als het ouderschap lastig is! Wat kunnen we veranderen? De wens van een van de moeders is dat er meer diversiteit in de groep komt. Zij wil niet de enige zijn met een kind dat speciaal onderwijs volgt of waarbij het opvoeden best lastig is. We vonden de groep met zes moeders toch al wat klein en besluiten dat er plek is voor twee nieuwe leden. Deze moeder zal in haar schoolnetwerk nieuwe moeders werven. Ik zorg dat er flyer komt over onze werkwijze: Jouw verhaal – Ons verhaal. Nu maar hopen dat deze uitbreiding lukt en het gewenste effect heeft. Het ontstaan van een groep waarin ruimte is voor verhalen over de leuke en pijnlijke kanten van het ouderschap.

Lees ook de blogs:

Waarom ouderintervisie niet klopt
Waarom luistert hij wel naar zijn vader?
Strijd over het huiswerk
De oudergroep als ijkpunt