Ouderschap zit onder de huid

Ouderschap zit onder de huid

 

Ouderschap zit onder de huid. Vaak gebruik ik deze typering om de kwetsbaarheid van ouders te duiden. Ter illustratie plaats ik ouderschap in een reeks van gevoelige gespreksonderwerpen: geloof, politiek en seksualiteit. Het voelt altijd wat ongemakkelijk om via beeldspraak en vergelijkingen zoiets essentieels als de betekenis van ouderschap te verwoorden.

De intenties van ouders
Maar dit gaat veranderen, want ik denk dat het concept ‘intentional states of identity’ mij in staat zal stellen om meer direct te spreken over wat ouderschap voor mensen betekent. Dit concept is afkomstig uit de narratieve therapie en verwijst naar intenties en doeleinden, hoop, waarden en verbintenissen die het handelen van mensen vormgeven. Oftewel: hoe ouders reageren op gebeurtenissen of hun acties vormgeven wordt ingegeven door intenties en doeleinden, hoop, waarden en verbintenissen.

Wat betekent ouderschap voor jou?
Ouderschap, geloof, politiek en seksualiteit. Het zijn allemaal onderwerpen die verbonden zijn met de identiteit van mensen en hoe zij hun persoonlijke leven vormgeven. De kunst van ouderbegeleiding draait volgens mij onder andere om ouders meer zicht te laten krijgen op hun intentionele identiteit. Wat betekent ouderschap voor hen en wat voor ouder willen zij voor hun kind zijn? De volgende vragen zijn daarbij belangrijk: wat wil je als ouder bereiken, wat zijn je bedoelingen, wat is je hoop, wat vind je waardevol, wat betekent je kind voor jou?