Tijdschrift Ouderschapskennis

Tijdschrift Ouderschapskennis
Margreth Hoek was van 2007 tot 2015 redacteur bij het Tijdschrift Ouderschapskennis. Met Hanneke Miley werkte zij aan een serie thema’s met als doel: bijdragen aan de theorievorming rond ouderschap en ouderbegeleiding door het verder verkennen van het bufferschema ontwikkeld door Alice van der Pas. Daarnaast ontwikkelde zij samen met Katie Lee Weille het inhoudelijke programma van de landelijke congressen ouderschapskennis: Ouders eerst! (2013) en Praten met ouders (2014). Zij publiceerde onderstaande artikelen.

Ouderschap: een ontdekkingsreis waarover veel te vertellen valt en ‘Het Ouderschapsspel’ zorgt voor welwillend publiek, Tijdschrift Ouderschapskennis,2015 (3) pp.174-185.

‘Ik ben niet zo’n makkelijke, zorgeloze moeder, en autisme is een ding erbij!’ Een narratief onderzoek naar ouderidentiteit. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2015 (2) pp.143-160.

Houvast voor ouders die steun zoeken. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2014 (3) pp. 171-178.

Recensie: Fotoboek: Henny het zit best wel tegen… Tijdschrift Ouderschapskennis, 2014 (1) pp. 78-82.

Toen ik nog geen moeder was, dacht ik ouders wel te begrijpen. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2014 (1) pp. 53-63.

Deze steun heb ik nodig. Ouders over ‘goed’ ouderschap en gewenste ondersteuning. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2013 (3) pp. 201-221.

Landelijk Congres Ouderschapkennis: Ouders Eerst. Inleiding op het thema. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2013 (3) pp. 190-193.

Hier ben ik trots op. Met ouders in gesprek over ‘goede ouder’-ervaringen. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2013 (2) pp.167-177.

Ouderschap: een caleidoscopische ervaring die je als mens verandert. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2013 (1) pp. 25-47.

Hoe comfortabel is de metapositie? Inleiding op het thema. M. Hoek en H. Miley. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2013 (1) pp. 22-24.

Hoe een CJG buffers van ouderschap kan versterken. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (3) pp. 199-211.

Solidariteit tussen ouders – niet vanzelfsprekend. Inleiding op het thema. M. Hoek en H. Miley. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (2) pp. 98-100.

It takes a village – een verkenning van solidariteit met ouders. Inleiding op het thema. M. Hoek, H. Miley en P. Remmerswaal. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (1) pp. 14-16.

Mijn Triple P allergie. Ouderschap en opvoedsprookjes in een Amsterdamse postercampagne. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (1).  pp. 50-54.

Solidariteit met langdurig zieke ouders. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (1) pp. 28-35.

Complexiteit van solidariteit. M. Hoek en H. Miley. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (1) pp. 17-21.

Annelou Ypeij over ‘Alleenstaande moeders en Armoede’. M. Hoek en H. Miley. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2012 (1) pp. 55-62.

Taakverdeling – meer dan op één lijn zitten. Inleiding op het thema. M. Hoek, H. Miley en P. Remmerswaal. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2011 (1) pp. 16-18.

Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer? Inleiding op het thema. M. Hoek, H. Miley en P. Remmerswaal. Tijdschrift Ouderschapskennis, 2010 (3) pp. 172-173.

De winst van het Bufferdenken – ‘goede ouder’-ervaringen. Inleiding op het thema. M. Hoek, H. Miley en P. Remmerswaal. Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, 2010 (1) pp. 17-18.

Ouderschapsgroei van beginnende ouders. Van besef van verantwoordelijk-zijn tot ‘goede ouder’-ervaringen. Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, 2010 (1) pp. 27-38.

De winst van het bufferdenken. Inleiding op het thema. Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, M. Hoek, H. Miley, en P. Remmerswaal. 2009 (3) pp. 230-232.

Denken in buffers, een handreiking aan ouderbegeleiders. Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, 2009 (3) pp. 233-241.

Ouderschap en opvoeden – aanvullingen vanuit zorgethisch perspectief, Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, 2008 (1) pp. 82-89.

Opvoeden leer je niet in je eentje. Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning. Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, maart 2007 (1) pp. 32-44.

Recensie van: Kansarmoede en opvoeding: wat de ouders erover denken, Tijdschrift Ouderschap & Ouderbegeleiding, oktober 2006 (3) pp. 273-276.