LOC

LOC

Naar aanleiding van de notitie “Deze steun heb ik nodig” werkt het LOC samen met Stichting De Noodkreet aan het project: “Mijn regieplan voor mijn hulpvraag”. In dit project is samen met ouders een format ontwikkeld dat ouders helpt bij het zicht krijgen op hun eigen situatie en welke wensen of hulpvragen zij hebben voor hun gezin. Wanneer ouders zelf zicht hebben op wat zij willen en zelf kunnen, geeft hen dat een sterke uitgangspositie om met de hulpverlener in gesprek te gaan. Het project draagt bij aan werken met ouders waarbij eigen regie en cliënt centraal staan.

Houvast voor ouders die steun zoeken
Het eindproduct van dit project is ‘Houvast’. Houvast is een prachtig vormgegeven werkboek voor ouders die steun zoeken en draagt bij aan het ontwikkelen van een gelijkwaardige relatie tussen ouder en hulpverlener. Houvast is gemaakt door ouders die ontevreden waren over de steun die zij kregen. Zij hadden duidelijke ideeën over hoe het wel zou moeten. Houvast stelt de vragen die voor ouders echt belangrijk zijn. Houvast is opgebouwd uit drie stappen die echt belangrijk zijn om steun te vinden die bij ouders past. Steun die aansluit bij hun situatie, die uitgaat van hun visie en inzet en die hun kracht versterkt.

Zie ook het blog: Dit geeft mij kracht, aldus ouders
Zie ook: Waarom Houvast