Opdrachtgevers

Opdrachtgevers
Margreth Hoek was verbonden aan diverse kennisinstituten en werkte voor opdrachtgevers in het onderwijs, jeugdbeleid en organisaties die met ouders werken.