Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg

Gezocht: ouderinitiatieven in de jeugdzorg

Ouderinitiatieven in de jeugdzorg zijn digitaal niet zichtbaar. Speelt het ontbreken van een vindplaats voor bondgenoten en een digitaal podium mee? De afgelopen week heb ik via internet geprobeerd een beeld te krijgen van ouderinitiatieven in de jeugdzorg. Het landschap van ouderinitiatieven is versnipperd en moeilijk in kaart te brengen omdat veel initiatieven onder de radar zitten; zij zijn wel lokaal bekend maar digitaal niet vindbaar.

Ouderinitiatieven en passend onderwijs
Het Netwerk Ouderinitiatieven Passend onderwijs en zorg heeft dit deels kunnen veranderen. De site vermeldt bijna zestig initiatieven maar eenzelfde aantal is alleen bekend bij de voortrekkers. Op het eerste gezicht gaat het vooral om lokale initiatieven die rond scholen tot stand zijn gekomen. Een schoolplein is een goede vindplek waar gelijkgestemde ouders elkaar regelmatig ontmoeten en tot gezamenlijke actie kunnen overgaan. Het idee van de voortrekkers van dit netwerk was dat deze lokaal actieve ouders geholpen zouden zijn met digitale zichtbaarheid, verbinding en uitwisseling van kennis en ervaringen. Tijdens het opzetten van de site bleek echter dat ouders zich niet zo snel digitaal melden, maar wel de moeite namen om naar een bijeenkomst met gelijk gestemde te komen. Het netwerk heeft haar middel dan ook aangepast en stimuleert regionale bijeenkomsten voor en door ouders.

Ontbrekend podium voor ouderinitiatieven in de jeugdzorg
Als je deze activiteiten rond de Wet passend onderwijs vergelijkt met de transitie jeugdzorg dan lijkt het daar stil op het ouderfront. Zijn ouders moegestreden of speelt het gebrek aan een natuurlijk vindplaats voor bondgenoten mee? In de jeugdzorg ontbreekt een schoolplein waar gelijkgestemde ouders elkaar ontmoeten. Ook digitaal is er geen duidelijk podium waar ouders hun constructieve stem kunnen laten horen. Dat is jammer, want een dergelijk podium voor ouderinitiatieven past prima binnen een belangrijk doel van de transformatie: het versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen.