Een werkrelatie opbouwen met ouders

Een werkrelatie opbouwen met ouders

 

Wat denken en voelen ouders als zij te maken krijgen met (alweer) een andere professional? Wim Goossens weet er als vader van een gehandicapte zoon van 24 alles van. Hij vertelde hierover in zijn lezing: Ouderschap vanuit een kras op het bestaan… tijdens het tweede landelijke congres ouderschapskennis. In de loop der jaren heeft hij aan 250 professionals zijn verhaal verteld. Wim heeft ouders, die in een vergelijkbare situatie verkeren, gevraagd naar hun ervaringen met wisselende professionals. Wat hij heeft gehoord is interessant voor professionals die een goede werkrelatie met ouders willen opbouwen.

Gevoelens van ouders
Ouders ervaren diverse gevoelens als zij kennis maken met een nieuwe professional: opluchting, schaamte, afhankelijkheid en ook onveiligheid. Deze emoties maken de kwetsbaarheid van ouders zichtbaar, maar dat maakt niet dat ouders afwachten: zij willen weten met wie zij van doen hebben.

Ouders tasten professionals af 
Ouders tasten met een korte scan de professional af en letten daarbij onder andere op betrouwbaarheid en integriteit. Wim adviseerde de aanwezige professionals om nooit te zeggen dat je heel lang betrokken zult blijven bij een kind. Misschien krijg je volgende maand wel een leuke baan aangeboden die je niet kunt afslaan en laat je ouder en kind achter met een loze belofte.

Vergelijkend warenonderzoek
Het aftasten bestaat verder uit een vergelijkend warenonderzoek. Ouders zoals Wim hebben weliswaar flink wat vergelijkingsmateriaal, maar meestal wordt de professional gewoon vergeleken met de vorige. Heeft de voorganger het heel goed of heel slecht gedaan, dan heeft de professional het extra lastig. Gebrek aan vertrouwen en hoge verwachtingen zijn een lastig startpunt voor een goede werkrelatie.

Samenvattend: professionals beginnen hun relatie met ouders nooit met een schone lei. Wat er op de lei staat kan je niet veranderen, maar inzicht hierin helpt wel bij het opbouwen van een goede werkrelatie.