Een goede ouder zijn

Een goede ouder zijn
Een goede ouder zijn, is het doel van diverse ouderschapsverhalen die ik heb getraceerd in een interview met een moeder over haar ouderschap. Een deel van haar opvoeddoelen is verweven met de sociale erfenis van haar zelf en haar partner. Haar kind moet het beter krijgen dan zij of haar partner. Zo wil deze moeder die een streng christelijke opvoeding heeft gehad wel de veilige warme sfeer die zij als kind thuis heeft ervaren doorgeven maar niet haar kind in een keurslijf stoppen. Haar kind mag genieten van het leven.

Een worsteling met jezelf
Deze intenties vormgeven in het alledaagse leven gaat echter niet vanzelf. Deze moeder die is groot gebracht met duidelijke normen en waarden heeft de neiging om er bovenop te zitten en dit strookt niet met haar opvoeddoel: ruimte bieden en loslaten. Zij moet zichzelf dan ook regelmatig bijsturen. Deze worsteling met zichzelf naar aanleiding van haar opvoeddoel vormt een rode draad in haar ouderschap.

Kwetsbaar ouderschap
Haar ouderschap raakt aan hoe zij is geouderd, wie ze is geworden en wie ze als ouder wil zijn. Het maakt dat ze kritisch is over zichzelf. De analyse van dit interview heeft mij meer inzicht gegeven in de kwetsbaarheid van ouderschap en hoe ouderschap onder de huid kan zitten. Een goede ouder willen zijn. Persoonlijker kan het volgens mij niet worden.

Zie ook blog:
Ouderschap zit onder de huid
De ineenstorting van een geboren moeder