Verhelderen positionering ouders

Om meer voor ouders te kunnen betekenen, dient allereerst duidelijk te zijn hoe u ouders positioneert. Als u met ouders werkt, kunnen zij immers opdrachtgever zijn, maar ook cliënt, sociale innovator of bijvoorbeeld een patiënt (die toevallig ook ouder is). Nadenken over de juiste positionering van ouders helpt bij het bepalen van uw aanbod.


Verhelderen positionering ouders

Bureau Hoek ziet het verhelderen van de positie van ouders als de basis van oudergericht werken. Bureau Hoek is u graag van dienst bij het nadenken over de positionering van ouders en wat oudergericht werken betekent voor uw organisatie, de visie en de zorgpraktijk. 

Ouders als primaire doelgroep
Ouders komen bij u omdat ze vragen hebben of steun nodig hebben bij het grootbrengen van hun kind. Dat is dagelijkse realiteit als u opvoedingsondersteuning of ouderbegeleiding biedt of als u werkzaam bent in de Kraamzorg of Jeugdzorg. Naast aandacht voor de ouder als opvoeder is aandacht nodig voor het groeiproces van de ouder en de ouder als persoon. Soms blijkt niet het kind uw cliënt te zijn, maar de ouder met bepaalde problemen. Deze brede blik helpt om producten te bieden die beter aansluiten bij de kracht en wensen van ouders.

Ouders als opdrachtgever
Als u werkzaam bent in het onderwijs, de kinderopvang of de gezondheidszorg kunnen ouders uw opdrachtgever zijn. Als u als arts, docent of groepsleider vooral met het kind werkt, is de ouder opdrachtgever voor uw werkzaamheden omdat hij of zij een deel van de opvoedtaken aan u heeft gedelegeerd. Dat vraagt om doelgericht professioneel contact met de ouder(s).

Ouders als sociale innovator
Meestal geïnspireerd door eigen ervaringen verenigen ouders zich. Ouders richten verenigingen of stichtingen op of starten een lobby voor een kleurrijke school. Zij willen herkenning en aandacht voor hun zorgen en twijfels. Ook willen zij een bijdrage leveren aan het verbeteren van het beleid en de zorg aan hun kinderen. Hoe kunt u hen het beste van dienst zijn?

Uw cliënt is een ouder
U geeft zorg aan een volwassene en deze blijkt ook ouder te zijn. Dat kan als u werkzaam bent in bijvoorbeeld de psychiatrie, verslavingszorg of ziekenhuiszorg. Het is in het belang van uw behandeling dat de zorg rond het ouderschap goed geregeld is. Welke steun hebben deze ouders nodig bij het opvoeden en hun ouderschap in deze situatie? Op welke manier en door wie willen zij worden gesteund?