Producten op maat

Meer betekenen voor ouders
Meer betekenen voor ouders; dat kan. Maar soms zijn speciaal voor een organisatie ontwikkelde diensten en producten nodig. Bureau Hoek ontwikkelt deze producten zodat u ouders meer te bieden heeft als individuele professional of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een workshop, cursus, website of studiedag zijn. Het resultaat? Professionals krijgen meer kennis, maken de oudergerichte attitude eigen, ontwikkelen nieuwe vaardigheden en krijgen meer tools in handen waardoor zij hun werk samen met ouders beter kunnen doen.

Sociale innovaties
Bureau Hoek werkt daarnaast ook met ouders aan sociale innovaties. Ouders hebben vaak het gevoel dat de steun beter kan. Margreth Hoek heeft een werkmethode ontwikkeld waarmee in focusgesprekken met ouders duidelijk wordt welke steun zij nodig hebben en wat zij van organisaties wensen. Dit ontwikkelproces loopt van onderzoek tot implementatie.