Ouderschapsbeleid

“De krachten van gezinnen versterken is voor ouders een inspirerend beleidsconcept. Ik wil graag vanuit mijn kennis over zorg, zorgethiek en ouderschap bijdragen aan de inhoudelijke uitwerking van dit beleidsconcept. Mijn streven is dat de nadruk op de eigen kracht niet mag uitmonden in het uit het oog verliezen van de kwetsbaarheid van ouders en hun kinderen.” Margreth Hoek


Volgens Bureau Hoek wordt het Jeugdbeleid effectiever door ouders te steunen in hun groeiproces als ouder en opvoeder.
Margreth Hoek presenteerde dit idee voor het eerst in haar proefschrift: Ontheemd ouderschap. Betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in beleidsteksten opvoedingsondersteuning 1979-2002. Het proefschrift is een pleidooi om in het rijksbeleid een switch te maken van opvoedondersteuning naar ouderschapsondersteuning.

In de publicatie: Hoe een CJG buffers van ouderschap kan versterken (2012) wordt uitgewerkt hoe een CJG oudergericht beleid kan ontwikkelen.

Welke steun hebben ouders nodig als hun groeiproces als opvoeder stagneert of vastloopt? Voor het Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg schreef Margreth Hoek samen met ouders de notitie: “Deze steun heb ik nodig. Ouders over ‘goed’ ouderschap en gewenste steun.

Hoe kunnen ouders de regie houden voor hun regieplan? Dit was de centrale vraag voor het project waarin het LOC samenwerkte met Stichting De Noodkreet. Samen met ouders is een format ontwikkeld dat ouders helpt bij het zicht krijgen op hun eigen situatie en welke wensen of hulpvragen zij hebben voor hun gezin. Margreth Hoek schreef het eindproduct: ‘Houvast, voor ouders die steun zoeken’. Dit prachtig vormgegeven werkboek draagt bij aan het ontwikkelen van een gelijkwaardige relatie tussen ouder en hulpverlener.