Onderzoek

Wilt u het zorgproces in uw organisatie verbeteren?
Staat u voor een belangrijke beleidskeuze en heeft u betrouwbare gegevens nodig voor uw beslissing?
Wilt u weten wat er zich afspeelt binnen uw zorgpraktijk?

Bureau Hoek is u hierbij graag van dienst


Bureau Hoek wil met kwalitatief onderzoek bijdragen aan de innovatie van zorgpraktijken. Bureau Hoek zoekt in de zorgpraktijk naar antwoorden op beleidsvragen van gemeenten en zorgorganisaties. Dit kan in de vorm van interviews, telefonische enquêtes, literatuuronderzoek en tekstanalyses. De onderzoeksresultaten worden door Bureau Hoek verbonden met theorie en beleid. De onderliggende intenties van het onderzoek is het verbeteren van de kwaliteit van het zorgproces zodat mensen de wenselijke zorg ontvangen en hulpverleners hun werk zo goed mogelijk kunnen verrichten. Oprichter dr. Margreth Hoek heeft zich in opdracht onder andere beziggehouden met:

De stand van zaken rond georganiseerde informele zorg binnen een gemeente
De verwijzingspraktijk van BJZ naar een zorginstelling
De werkwijze van een jongerencoach
Protocol eergerelateerd geweld
Regeldruk in jeugdzorginstellingen
Het lobbyproces van ouders voor gemengde scholen