Expert ouderschap

Het contact met ouders verbeteren?
Met ouders een product ontwikkelen?
Een visie schrijven met ouders?

Bureau Hoek is u hierbij graag van dienst

 

Bureau Hoek wil het oudergericht denken en -werken bevorderen bij alle organisaties die met ouders te maken hebben.

Bureau Hoek ontwikkelt in co-creatie met ouders producten en introduceert de stem van ouders door het inzetten van kwalitatief onderzoek, literatuuronderzoek, gesprekken met focusgroepen, telefonische enquêtes en diepte-interviews. Oprichter dr. Margreth Hoek heeft zich onder andere bezig gehouden met onderstaande vragen:

Wat hebben ouders nodig om regie te houden over hun zorgvraag?
Welke steun hebben ouders in de jeugdzorg nodig?
Hoe maken ouders het ouderschap eigen na de geboorte van het eerste kind?
Wat is de invloed van langdurige ziekte van de ouder op ouderschap?
Hoe kan beleid de kracht van ouders versterken?
Wat betekent ouderschap voor je als mens?

Oog voor ouders en ouderschap

Bureau Hoek wordt geïnspireerd door ouderschap, opvoeden en ouderschapskennis. Als alles goed gaat, lijkt het vanzelfsprekend. Maar als het mis gaat, ligt de focus vooral bij het kind en bij hoe opvoeden eigenlijk zou moeten gebeuren. Maar wat maakt dat de ene ouder het schijnbaar moeiteloos lukt zijn kinderen groot te brengen terwijl een andere ouder in de problemen raakt? Ouderschapstheorie beantwoordt deze vraag, geeft inzicht in het perspectief van ouders en inspireert tot innovatieve visies op ouderparticipatie, opvoedondersteuning en jeugdhulpverlening.

Bureau Hoek vertolkt de stem van ouders

Ouders in hun kracht zetten, staat centraal in de transitie van het jeugdbeleid. Maar hoe versterk je ouders zonder hun kwetsbaarheid uit het oog te verliezen? U kunt meer zicht krijgen op de vragen, wensen en dilemma’s van ouders door het verhelderen van de positie van ouders en door ouders aan het woord te laten. Ouders weten welke steun zij nodig hebben om hun kind groot te brengen. Zij kunnen op competente wijze uiten wat ouderschap voor hen betekent plus aangeven welke steun zij nodig hebben bij het grootbrengen van hun kind.

Ouders beter van dienst zijn

Met verkregen inzichten kun je ouders nog beter tot dienst zijn en producten op maat ontwikkelen. Hierdoor verbetert het contact met ouders, zijn ouders gemotiveerd en betrokken en neemt de klanttevredenheid toe.