Creëer je door te verwennen verwende kinderen?

Creëer je door te verwennen verwende kinderen?

 

Valt het mee of tegen met verwennende ouders? Zo eindigde mijn blog: ‘De nieuwe hype; verwennende ouders’ waarin ik reageer op de maatschappelijke discussie over verwennende ouders. Ook de pedagoog Bas Levering volgt dit debat kritisch. Hij attendeerde mij op het onderliggende oorzakelijke verhaal in deze discussie: creëer je door te verwennen verwende kinderen?

Het verwende kind-syndroom bestaat niet
Volgens de algemene opvatting is het antwoord volmondig ja! je creëert door te verwennen verwende kinderen, maar dit idee is in zijn algemeenheid echt onjuist, aldus Bas Levering. Hij onderbouwt dit in het artikel: ‘Het verwende kind-syndroom bestaat niet’ dat verscheen in het aprilnummer van het tijdschrift PIP. Zo zijn er volgens hem kinderen die zich niet láten verwennen: kinderen die alles krijgen wat hun hartje begeert en toch uitgroeien tot evenwichtige altruïstische volwassenen. Ook zijn er kinderen die ondanks een voorbeeldige aanpak van de ouders uitgroeien tot verwende nesten. Rita Kohnstamm stelt in het ‘Handboek Kinderen & Adolescenten’ dat er weinig systematisch valt te zeggen over hoe verwende kinderen uitgroeien. Zo kan school corrigerend werken doordat andere kinderen zindoordrijverij niet dulden. Ook kunnen verwende kinderen uit zichzelf tot het besef komen dat zij zich anders moeten gedragen en veranderen in een gezellig en sociaal schoolkind, aldus Kohnstamm. Samengevat: opvoedprocessen zijn complexer dan je zou denken.

Verwennende ouders is een opvoedfabel
De kern van de hype rond verwennende ouders wordt gevormd door een versimpeld verhaal waarin opvoedproblemen het gevolg zijn van tekortschietende ouders. Het gangbare idee dat verwenning uitmonden in een verwend kind heeft alles weg van wat Alice van der Pas een opvoedfabel noemt. In haar boek: ‘Opvoedproblemen nader verklaard’ zegt zij dat opvoedfabels het kind centraal stellen en het opvoeden wordt vereenvoudigd tot normatieve formules. In deze hype is de opvoedformule: gij zult u kind niet verwennen!