Buiten bereik: smartphones op het schoolplein

Buiten bereik: smartphones op het schoolplein

‘Ik ben tien jaar niet op het schoolplein geweest, maar door onze jongste kom ik er sinds kort weer. En, wat een verschil: vroeger kletsten ouders met elkaar. Het was ontzettend gezellig als je ’s morgens je kind naar school bracht. Natuurlijk spraken we over onze kinderen, maar vooral over onze ervaringen en wat het allemaal met ons deed. Soms bleef ik een uur plakken, maar nu? Veel ouders hebben hun blik gericht op de smartphone, een mail moeten nog even gecheckt en het gros verdwijnt meteen van het plein want: druk, druk, druk. Het verbaast me dat het in tien jaar tijd zo veranderd is.’

Minder contact op schoolplein
Een vader deelde deze schoolpleinervaring tijdens een focusgesprek bij het Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg. Zijn anekdote toont hoe de opmars van de sociale media contacten tussen ouders op het schoolplein verandert. Zijn verhaal wijkt af van de gangbare discussies over nieuwe media en opvoeden die vooral gaan over ouders die mediawijs moeten worden of werkende ouders die meer oog voor hun laptop hebben dan voor hun kind. Deze vader wijst op verminderd contact tussen ouders en een veranderend opvoednetwerk. Het delen van ouderlijke ervaringen op het schoolplein is zo ver ik weet nooit onderzocht, maar deze ouder mist ze. Uitwisseling van elkaars opvoedtwijfels biedt herkenning en erkenning, het besmuikt delen van opvoedblunders relativeert het opvoeden. Het schoolplein is de ontmoetingsplek voor lotgenoten. Ik ben benieuwd hoe ‘smartphone ouders’ hun ouderlijke stoom afblazen.